Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMEEN:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en  overeenkomsten met Sileca (Sileca Sieradencollectie, Sileca woonaccessoires en decoratie artikelen) (hierna te noemen verkoper).

1.2 Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met verkoper.

1.3 Zowel verkoper als de koper erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid daarvan niet ontzeggen.

 

 1. PRIJZEN:

2.1 Alle prijzen op de internetsite van Sileca (www.sileca.nl) zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief 21% B.T.W. en exclusief verzending in de Europese Unie.

2.2 Voor landen met bestemming buiten Nederland en in de Europese Unie wordt een extra toeslag aan verzendkosten doorberekend.

2.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op de lopende orders.

2.4 Als het blijkt dat er in een bestelling een verkeerde prijs staat vermeld, zal de koper hierover worden geïnformeerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 1. BESTELLINGEN:

3.1 Bestelling geschiedt via de internetsite van Sileca.nl(www.sileca.nl) via het daartoe bestemde elektronische bestelformulier.

3.2 De elektronische bestelformulier dient de koper volledig en naar waarheid berust in te vullen.

3.3 Met het verzenden van het elektronische bestelformulier gaat de koper akkoord met de Algemene Voorwaarden van Sileca.

3.4 Zodra de koper de bestelling op internet heeft afgerond is er sprake van een overeenkomst.

3.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Sileca. Sileca is gerechtigd bestellingen te weigeren.

3.6 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, dan ontvangt de koper hiervan bericht binnen drie werkdagen. Indien de koper al een betaling heeft verricht, ontvangt de koper het gehele aankoopbedrag terug.

3.7 Speciale bestellingen (zoals op maat gemaakte producten) dienen altijd afgenomen en betaald te worden. Speciale bestellingen worden apart in behandeling genomen en worden apart schriftelijk via e-mail bevestigd. De koper dient deze speciale bestelling op de orderbevestiging te accorderen en per e-mail of per post terug te sturen, waarna deze bestelling in behandeling wordt genomen.

 

 1. BETALINGEN:

4.1 De koper heeft de mogelijkheid om op de internetsite van Sileca via een SSL beveiligde server te betalen met iDeal, Creditcard, Paypal , Mr Cash, Sofort en Overmaking.

4.2 Bij betaling d.m.v. Bankoverschrijving kunt u de factuur binnen 7 dagen betalen. U ontvangt de factuur per e-mail bij de bevestiging van uw bestelling.

4.3 Totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen, blijven de producten eigendom van Sileca.

4.4 De levertijd gaat in op het moment dat Sileca de betaling heeft ontvangen .

4.5 De koper ontvangt ter informatie een e-mail zodra de producten worden verstuurd.

 

 1. VERZENDING & LEVERTIJD:

5.1 Sileca verwerkt geen bestellingen op zondag, nationale feestdagen en tijdens sluitingsperiode wegens vakantie.

5.2 De bestellingen die tijdens deze dagen zijn geplaatst worden op de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.

5.3 Verzending van de bestelde producten geschiedt in principe zo snel mogelijk, mits op voorraad.

5.4 Indien een bestelde product niet meer voorradig blijkt te zijn, zullen wij de koper binnen drie werkdagen via e-mail informeren over de productie- en levertijd. De bestelde producten moeten uiterlijk dertig dagen na bestelling bij de koper geleverd zijn, tenzij tussen verkoper en koper anders is overeengekomen.

5.5 Voor bestelde producten die niet meer leverbaar zijn bieden wij de koper een alternatief aan of de koper krijgt in dit geval naar wens het aankoopbedrag terug.

5.6 De levertijd voor producten op voorraad bedraagt voor Nederland tussen de drie en tien werkdagen.

5.7 Voor levering van producten op voorraad buiten Nederland en in de Europese Unie bedraagt de levertijd tussen de vijf en tien werkdagen.

5.8 Voor landen met als bestemming buiten de Europese Unie bedraagt de levertijd voor producten op voorraad tussen de vijf en vijftien werkdagen. De invoerrechten zijn voor rekening van koper.

5.9 De verzending van de bestelde producten worden door ons naar de koper verzonden.

5.10 Indien de bestelde producten door het vervoersbedrijf niet afgeleverd kunnen worden op de door de koper opgegeven afleveradres en retour wordt gestuurd naar Sileca, worden de totale verzendkosten bij koper in rekening gebracht.

 

 1. ZICHTTERMIJN & RETOUREN:

Indien het gekochte product niet aan de verwachtingen van koper voldoet, kan de koper dit retourneren, onder de navolgende voorwaarden:

6.1 Retourneren binnen veertien dagen nadat de koper het product heeft ontvangen.

Het poststempel is bepalend voor het retourneren van het product.

6.2 De retourzending dient altijd van te voren binnen zeven dagen per e-mail via info@sileca.nl,  te worden aangemeld.

6.3 Speciale bestellingen en speciale en afwijkende op maat gemaakte producten in opdracht van de koper worden niet retour genomen.

6.4 Retourartikelen worden alleen geaccepteerd in onbeschadigde staat, niet gedragen en indien mogelijk in de originele verpakking voorzien van de bijbehorende noppenfolie, vergezeld van de factuur.

6.5 Eventuele schade aan retourartikelen wordt bij de koper in rekening gebracht.

6.6 De retourzending dient voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd. Bij onvoldoende frankering van de retourzending wordt dit bij de koper in rekening gebracht.

6.7 De retourzending blijft altijd de verantwoordelijkheid van de koper tot het ons heeft bereikt.

6.8 Er wordt geen restitutie verleend op de verzendkosten bij een retourzending.

6.9 Onder verzendkosten wordt verstaan: het (aangetekend) verzenden, indien nodig incl. verzekering, evt. handtekening voor ontvangst en evt. benodigde douane/ exportdocumenten.

6.10 De restitutie van het volledige orderbedrag ontvangt de koper uiterlijk binnen veertien dagen na onze bevestiging van ontvangst per e-mail.

Retouradres:

Sileca
t.a.v. Retouren Sieradencollectie
Goudsesingel 213
3031 EH Rotterdam
NEDERLAND

 

 1. ONDERHOUD & SERVICE SILECA SIERADENCOLLECTIE:

Door onze bijou regelmatig op de juiste manier te onderhouden en te reinigen zal de koper er veel langer plezier van hebben.

Indien de koper de sieraden regelmatig op de juiste manier onderhoud en onderstaande voorschriften naleeft, dan kan de koper jaren van onze bijou genieten.

7.1 Om o.a. verkleuring te voorkomen kan de koper onze bijou met voorkeur reinigingen en onderhouden met het product “ Coat & Shine “ (een paar druppeltjes aanbrengen en met een zachte doek voorzichtig droogwrijven), verkrijgbaar via de internetsite van Sileca.nl of bij de betere juwelierszaken in Nederland.

7.2 Water (zout), bleekmiddel, agressieve  schoonmaakmiddelen en andere vloeibare chemische middelen zullen de sieraad blijvend beschadigen en valt niet onder de garantietermijn.

7.3 Na het dragen is het van belang dat de koper het sieraad bijvoorkeur opbergt in de meegeleverde sieradendoos van Sileca, waarbij het relevant is dat de sieradendoos wordt gesloten.

7.4 In verband met de kwetsbare kristallen in onze bijou, dient de koper de bijou met voorzichtigheid te hanteren.

7.5 Indien de koper na de garantietermijn een service onderhoud nodig heeft aan de sieraden, dan kan de koper ons vrijblijvend benaderen.

7.6. Sileca repareert haar eigen verkochte sieraden tegen een geringe vergoeding, zodat de koper dit sieraad weer kan dragen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

 

 1. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID Sileca SIERADENCOLLECTIE:

Sileca  levert kwalitatieve producten op maat. Elk ontwerp is uniek en wordt met de hand gemaakt. Kleine afwijkingen kunnen soms voorkomen, omdat het unieke handgemaakte ontwerpen betreft.

8.1 De garantietermijn op constructiefouten in de ontwerpen bedraagt drie maanden na aankoop voorzien van de factuur en is alleen geldig bij directe verkoop via Sileca.

8.2 De koper dient Silea van te voren hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen, voordat de koper het product retour stuurt.

8.3 De retourzending blijft altijd de verantwoordelijkheid van de koper tot het ons heeft bereikt.

8.4 Sileca kent een reparatietermijn van gemiddeld drie weken.

8.5 De kosten voor het herstellen of vervangen van het product met constructiefouten binnen drie maanden na aankoop is voor rekening van Sileca, inclusief verzending naar de koper toe.

8.6 Indien tijdens de garantieperiode het product constructiefouten bevat door toedoen van Sileca die onherstelbaar blijkt te zien, ontvangt de koper van Sileca een tegoedbon voor een gelijkwaardig product in de vorm van een voucher die inwisselbaar is binnen zes maanden via de elektronische bestelformulier op de internetsite van Sileca.

Het gebrek dient door Sileca te zijn geconstateerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

8.7 De garantietermijn geldt niet indien het gebrek is ontstaan door onjuist en/of opzettelijk grove gebruik, normale slijtage en verkleuring van de sieraden door onjuist onderhoud.

8.8 Indien na het retourneren van het product blijkt dat het gebrek is ontstaan door onjuist gebruik en/of opzettelijk grove gebruik, vervalt de garantietermijn. De koper ontvangt van ons een bericht per e-mail. Indien het product gerepareerd kan worden kan de koper een besluit nemen om van onze reparatie service gebruik te maken. De kosten voor de reparatie inclusief verzendkosten worden doorberekend aan de koper. De levering geschiedt door vooruitbetaling aan Sileca, alvorens de beschadigde of herstelde product per post wordt verzonden naar de koper.

8.9 Sileca is niet aansprakelijk voor schade na levering van de bestelde producten door o.a. allergie, enige directe of indirecte schade, aan de koper of gezinsleden van de koper, aan zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden.

 

 1. OVERMACHT:

9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sileca kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan schuld van Sileca en noch krachtens de wet.

9.2 In geval van overmacht heeft Sileca het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk of per e-mail aan koper mede te delen.

9.3 Sileca is niet verplicht tot het uitkeren van enige schadevergoeding, tenzij in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet te aanvaarden zou zijn.

 

 1. GEGEVENSBEHEER & PRIVACY:

De gegevens die door de koper aan Sileca worden verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor de eigen administratie.

10.1 De gegevens worden gebruikt om de koper op de hoogte te houden van de bestelling, om contact op te nemen over de bestelling en voor verzending van de bestelling.

10.2 De gegevens kunnen voor persoonlijke benadering worden gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, kortingacties, persoonlijke voucher en uitnodigingen voor party's en beurzen om de koper op de hoogte te houden. Indien de koper dit liever niet op prijs stelt dan kan de koper per e-mail de mailing opzeggen met de vermelding "unsubscribe".

 

 1. KLACHTEN:

Indien de koper klachten heeft of ontevreden is over bepaalde zaken, dan kan de koper altijd per e-mail contact met ons opnemen. Wij streven naar een klantgerichte oplossing.

 

 1. AFWIJKINGEN:

12.1 Alle afbeeldingen en informatie betrekking tot alle aangeboden artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.

12.2 Afwijkingen in teksten, kleuren, prijzen en afbeeldingen voorbehouden.

 

 1. DIVERSEN:

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sileca in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door Sileca vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER:

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan tussen Sileca en de koper zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

 

15. COPYRIGHT & AUTEURSRECHTEN & MERKRECHTEN:

15.1 Sileca is een geregistreerd merklabel. Het is verboden om de ontwerpen van Sileca te reproduceren, te verveelvoudigen en te koop aan te bieden zonder schriftelijke toestemming van Sileca.

15.2 Op alle teksten en beeldmateriaal op de websites van Sileca berusten auteursrechten, evenals de webdesign van Sileca. Het is verboden om teksten, beeldmateriaal en webdesign over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

 

Deze Algemene Voorwaarden van Sileca zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Rotterdam onder Kamer van Koophandel nummer 66568706.
 
www.sileca.nl
BTW nr: NL134715494B01
KvKnr: 66568706

Sileca

Contactgegevens

Sileca
Westlandseweg 10
2291 PG, Wateringen

T: +31 6 27 42 05 48
E: info@sileca.nl

Bank: NL09KNAB0255440804
BTW-ID: NL001629355B47
KvK: 66568706

Copyright © 2017 Sileca. Alle rechten voorbehouden.